ReadyPlanet.com
CONTACT US /
ชามะเขือพวง บีวีพลัส
 

ชามะเขือพวงบีวีพลัส ราคา 

ติดต่อสอบถามข้อมูล ชามะเขือพวงบีวีพลัส เข้มข้น วิจัยโดย ผศ.ดร.ไชยวัตน์ ไชยสุต ได้ทำการวิจัยมะเขือพวงเกี่ยวกับการลดอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยได้นำน้ำมะเขือพวงที่สกัดสารเฝื่อนขมออกแล้ว พบว่าได้ผลดีทั้งในกลุ่มสัตว์ทดลอง และอาสาสมัครที่เป็นเบาหวาน ซึ่งสารสำคัญที่อยู่ในมะเขือพวงก็คือ -เพกติน- ซึ่งเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้ ทำให้ช่วยชะลอการดูดซึมของแป้งและน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน และโรคอ้วน